Kezdőlap

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek,
egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.

— Széchenyi István

 

Társaságunk

Control Group Consulting Kft.-t azzal a céllal alapítottuk, hogy az eddigi – alkalmazottként és vezetőként megszerzett – szakmai tapasztalatainkat a legjobb nemzetközi és hazai gyakorlattal ötvözve az egyes konkrét helyzetekben a partnereink és megbízóink megelégedésére tudjuk – immár független piaci szereplőként – alkalmazni. Fő tevékenységünk: gazdasági társaságok teljes körű átvilágítása, reorganizálása, restrukturálása, szükség szerint a felek közötti mediálással kiegészítve.

Célunk a magyar gazdaság előremozdítása és a szereplők közötti bizalom helyreállítása és erősítése a pénzügyi és gazdasági nehézségekkel küzdő társaságok stabilizálásával, reorganizálásával. Tesszük mindezt a megbízó igényeinek és az érintett felek érdekeinek figyelembe vétele, valamint az együttműködésük fenntartása mellett. A cél tehát a társaság működésének új alapra helyezése és átmeneti likviditási problémáinak orvoslása a szállítói állomány és a hitelek megfelelő átstrukturálásával, a kialakult helyzethez alkalmazkodó költségszerkezet kialakításával, lefaragásával, valamint a termelés hatékonyságának javításával és a vevőkövetelések behajtásával.

A célok megvalósításához egy ütőképes csapatot állítottunk össze sokéves tapasztalattal bíró szakemberekből. Törvényünk a becsületes és erkölcsös magatartás, valamint a szakmai tudás és alázat.

 

Csapatunk

Szabó Tamás, alapító partner, 11 évet töltött a Raiffeisen bankcsoportnál lízing-, majd banki fiók-, valamint régiós területi vezetőként. Szakterületei a pénzügyi menedzsment, a kockázatkezelés, az értékesítés és a stratégiai tervezés. Iparági tapasztalatai a pénzügyi szektor mellett kiterjednek a mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra, az autó- és gépiparra is. A Széchenyi István Egyetemen szerezte diplomáját pénzügy szakon. Munkáját angol és magyar nyelven végzi.

Weöres Botond, CFA, senior tanácsadó, korábban a Deloitte Üzletviteli és Vezetés Tanácsadó Rt. pénzügyi tanácsadás részlegén dolgozott. Szakterülete a vállalatértékelés és az M&A tanácsadás. Feladatai közé tartozott többek között: a befektetői stratégia kialakítása, gazdasági átvilágítás, üzletértékelési célú részletes pénzügyi modellek elkészítése, a tranzakciós dokumentumok pénzügyi előkészítése és kitárgyalása. Egyetemi és posztgraduális tanulmányait az Egyesült Állomokban a Louisiana State University-n végezte pénzügy szakon, ezen túl CFA (Chartered Financial Analyst) szakmai tanúsítással rendelkezik, továbbá az ASA vállalat-értékbecslési vizsgát is teljesítette. Weöres Botond tagja a Magyar Kockázati-tőke Egyesület Statisztikai Bizottságának és a Magyar Befektetői Szakértők Társaságának (HSIP). Munkáját angol és magyar nyelven végzi.

Dám László, senior tanácsadó, több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik pénzügyi átvilágítás, kockázatértékelés és finanszírozás terén ipar, mezőgazdaság és szolgáltatási szektorokban egyaránt. Munkája során a hagyományos cégfinanszírozáson túl számos fejlesztési és cégfelvásárlási projektben közreműködött kockázatkezelői minőségben. Nehéz pénzügyi helyzetben lévő vállalkozások kezelésében vett részt restrukturálási szakértőként, illetve interim managerként is. 1995-ben szerzett pénzügyi diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 1999-ben számviteli diplomát és egyúttal okleveles könyvvizsgálói szakképesítést is a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Munkáját magyar és angol nyelven végzi.

 

Együttműködéseink